کربلا دیوانه ام کردی چرا ؟
راهی میخانه ام کردی چرا ؟
کربلا بوی شقایق می دهد
بوی هفتاد و دو عاشق می دهد
کربلا بوی علی اصغر دهد
کربلا بوی خوش اکبر دهد
کربلا بوی رشادت می دهد
خاک آن بوی شهادت می دهد
کربلا یعنی دودست ومشک وآب
کودکانی تشنه و بی تاب آب
کربلا سرتاسرش عشق است وعشق
کربلا یعنی اسارت تا دمشق
کربلا یعنی که باطل رفتنیست
لیک حق تا بی نهایت ماندنیست
کربلا یعنی ز غیر حق جدا
کربلا یعنی رهائی تا خدا.
خواب دیدم خواب این که مرده ام

کربلا درکربلا می ماند اگر زینب نبود

بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا

کربلا ,دهد ,بوی ,یعنی ,کردی ,حق ,کربلا یعنی ,دهد کربلا ,کربلا بوی ,می دهد ,چرا ؟

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

بازسازی ساختمان و نوسازی وبلاگ شخصی من backlinkpassport دست نوشته های اجتماعی من notmusic عاشق مغرور boomrangre سایت همه چیز officesandali ba-taavon24